Disclamer

Disclaimer
VLDW besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat VLDW vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. VLDW kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van VLDW anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

VLDW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Emaildisclaimer

De informatie verzonden met dit (E-mail) bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door een antwoord E-mail en dit E-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Elk ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie, in zijn geheel of delen ervan aan derden door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. Van Leeuwen de Witt (inclusief andere groepsondernemingen) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan uw systeem. Van Leeuwen de Witt (inclusief andere groepsondernemingen) garandeert niet dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven en garandeert niet dat dit bericht vrij is van virussen, onderschepping of andere beïnvloeding. U dient altijd bijlagen te scannen met een virusscanner voordat u de mail opent.